Ajankohtaista

Stadin AO siirtyy etäopetukseen vuoden 2020 loppuun saakka

Pääkaupunkiseutu on koronapandemian leviämisvaiheessa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on antanut uusia määräyksiä ja suosituksia koronatilanteeseen liittyen. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa siirrytään etäopetukseen 3.12.2020 alkaen ja etäopetus on voimassa 30.12.2020 saakka.

Stadin AO ohjeistaa Wilman kautta opetuksen järjestämisestä etäjakson aikana. Omaopettajat tiedottavat opetusjärjestelyistä tarkemmin. Lähiopetusta järjestetään niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat sitä opintojen edistymiseksi ja valmistumisen varmistamiseksi. Lähiopetusta järjestetään kaikkia turvallisuusohjeita noudattaen.

Opiskelijahuolto

Stadin AO:n siirtyessä etäopetukseen myös opiskelijahuolto toimii ensisijaisesti etäyhteyksin. Lähitapaamisia voidaan järjestää opiskelijan tarpeen mukaan esim. oppilaitoksella tai ulkotiloissa. Etätapaamiset järjestetään joko Teamsin välityksellä tai puhelimella. Pyydämme ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä opiskelijahuoltoon, jos huoli herää opiskelijan opiskelukyvystä, mielialasta tai elämänhallinnasta.

Ruokailu

Etäopiskelussa oleville opiskelijoille järjestetään ruokailu omassa toimipaikassa porrastetusti. Ruokailuajat tiedotetaan toimipaikassa. Tarjolla ovat päivittäin liha- tai kalaruoka, kasvisruoka ja tarvittavat erityisruokavaliot. Ruokailussa huomioidaan turvavälit ja hygieniaohjeistus.

Stadin AO:n valmistujaisjuhlat

Valmistujaisjuhlat järjestetään virtuaalisesti 17.12.2020. Tilaisuudesta tiedotetaan opiskelijoita ja huoltajia erikseen. Valmistuvat sopivat todistuksen toimittamisesta oman valmistumisaikataulunsa mukaisesti.

Koronatilanne on pahentunut viime päivinä pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä suosittelee, että lähikontaktit rajoitetaan perheen tai pysyvyydeltään perheeseen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Tämä on hyvä muistaa, kun opiskelijoiden valmistujaisia suunnitellaan.

Koronavirus leviää sosiaalisissa kontakteissa. Etäopetuksen tarkoituksena on rajoittaa sosiaalisia kontakteja ja näin hillitä viruksen leviämistä. Opiskelijoiden on syytä rajoittaa kasvokkain tapaamisia myös vapaa-ajalla. Maskeja on ensiarvoisen tärkeä käyttää liikuttaessa kodin ulkopuolella.

Vähänkin oireisena on hakeuduttava koronatestiin.

Muotoilijankadun rästipajat

  • Erityisopettajan tukipaja huom. joulukuussa 2020 erillinen aikataulu / Anna Muurimäki
  • Äidinkielen rästipaja maanantaisin klo 9 - 12. Ota yhteyttä anne-mari.hakkarainen@edu.hel.fi
  • S2-tukipaja maanantaisin klo 14:30 - 16. Ota yhteyttä anne.mari.hakkarainen@edu.hel.fi

Lukuvuoden 2020 - 2021 loma-ajat

Syysloma 12.10. - 18.10.2020
Joululoma 21.12.2020 - 3.1.2021
Hiihtoloma 22.2. - 28.2.2021
Pääsiäinen 2.4. - 5.4.2021
Kesäloma 25.6. - 31.7.2021

Media-alan koulutus

Kullervonkadun toimipaikka

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

OSAAMISALAT: Julkaisutuotanto ja painoviestintä

Yhteyshenkilö opinto-ohjaaja Riitta-Liisa Tolvanen 050 4013662

infoa Kullervonkadusta

Julkaisutuotannnon osaamisalalla koulutetaan viestintäalaa ja mediatekniikkaa. Siellä opiskellaan erityisesti painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamista. Opinnot sisältävät myös laaja-alaisen perusosaamisen media-alan muihinkin alueisiin, esimerkiksi videoon, animaatioon sekä valokuvaukseen.

Painoviestinnän osaamisalalla koulutetaan monipuolisesti erilaisia painoviestinnän tuotantoprosesseja, jossa paino- ja tulostustuotteita tehdään erilaisiin käyttökohteisiin ajantasaisella tuotantolaitteistolla.

Kullervonkatu 11Muotoilijankatu 3

Muotoilijankadun toimipaikka

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

OSAAMISALA: Audiovisuaalinen viestintä

Yhteyshenkilö opinto-ohjaaja Juho Pakarinen 050 4013176

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla on useita erikoistumisalueita: animaatio, digitaalinen viestintä, liikkuva kuva, mediatuottaminen, peligrafiikka, pelinkehitys, tapahtumatekniikka, valokuva, visuaaliset tehosteet sekä ääni.

Kaikki erikoistumisalueet sisältävät laaja-alaisen perusosaamisen media-alan muihinkin alueisiin.

MEDIA-ALAN AMMATTITUTKINTO

Ammattitutkinnon osaamisalat ovat audiovisuaalinen viestintä ja valokuvaus. Tietoa ammattitutkinnonnosta löytyy opetussuunnitelmasta.

Opiskelijalle

Helsinki-infoa uusille opiskelijoille

Tervetuloa Helsinkiin

Puuttuuko sinulta yto-opintoja?

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on aloittanut toimintansa yhteisten tutkinnon osien (yto) verkko-opetustiimi, joka opettaa ja ohjaa keskitetysti yto-opintoja. eStadi-opinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on valmiuksia ja kiinnostusta suorittaa opintoja verkossa, ja jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua lähiopetukseen.

Verkko-opinnot on suunnattu erityisesti oppisopimusopiskelijoille tai yhteisten tutkinnon osien opiskeluun koulutussopimuksen (KOS) eli työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.

Huom! Ennen verkko-opintoihin ilmoittautumista tulee opiskelijan keskustella oman opettajan kanssa kyseisten opintojen suorittamisesta. Tämä verkko-opinto kirjataan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelmaan (HOKS).

Löydät lisää tietoa ja ohjeet sekä ilmoittautumislomakkeen eStadi-sivustolta.

Verkossa opiskeluun opiskelija tarvitsee
  • tietokoneen
  • verkkoyhteyden
  • edu.hel.fi-tunnukset

Kestävä kehitys

Mediastadi on mukana Vihreän lipun kestävän kehityksen ohjelmassa. Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki ja päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Mediastadi noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja pyrkii osaltaan vähentämään ympäristökuormitusta ja tukemaan opiskelijoiden osallisuutta sekä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

AV-palvelut

Vieraile Mediastadin mainostoimiston AV-palvelut sivuilla!
Teemme sekä talon sisäisiä että ulkopuolisia projekteja.

AV-PALVELUT

Yhteystiedot