Ajankohtaista

Jatkuva haku

Tällä hetkellä meillä ei ole vapaita paikkoja jatkuvassa haussa. Mikäli paikkoja vapautuu, ilmoitamme niistä tässä Ajankohtaista-osiossa.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun
koulutus Mediastadissa

Kullervonkadun toimipaikka

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

OSAAMISALAT: Julkaisutuotanto ja Painoviestintä

Jatkuvan haun paikkoja on avoinna. Yhteyshenkilö opinto-ohjaaja Riitta-Liisa Tolvanen 050 4013662

Julkaisutuotannnon osaamisalalla koulutetaan viestintäalaa ja mediatekniikkaa. Siellä opiskellaan erityisesti painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamista. Opinnot sisältävät myös laaja-alaisen perusosaamisen media-alan muihinkin alueisiin, esimerkiksi videoon, animaatioon sekä valokuvaukseen.

Painoviestinnän osaamisalalla koulutetaan monipuolisesti erilaisia painoviestinnän tuotantoprosesseja, jossa paino- ja tulostustuotteita tehdään erilaisiin käyttökohteisiin ajantasaisella tuotantolaitteistolla.

Kullervonkatu 11Muotoilijankatu 3

Muotoilijankadun toimipaikka

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

OSAAMISALAT: Audiovisuaalinen viestintä ja Kuvallinen ilmaisu

Yhteyshenkilö opinto-ohjaaja Arja Seppälä 050 3658176

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla on useita erikoistumisalueita: animaatio, liikkuva kuva, mediatuottaminen, peligrafiikka, pelinkehitys, tapahtumatekniikka sekä visuaaliset tehosteet.

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan erikoistumisalueet ovat digitaalinen viestintä ja valokuvaus.

Kaikki erikoistumisalueet sisältävät laaja-alaisen perusosaamisen media-alan muihinkin alueisiin.

MEDIA-ALAN AMMATTITUTKINTO

Ammattitutkinnon osaamisalat ovat audiovisuaalinen viestintä ja valokuvaus. Tietoa ammattitutkinnonnosta löytyy opetussuunnitelmasta.

Opiskelijalle

Lukuvuosi 2018–2019


Lukuvuosi alkaa 1.8.2018 ja päättyy 20.6.2019.
Opetusta ja ohjausta on edellä mainittuina aikoina tarjolla kaikilla viikoilla kaikkina arkipäivinä paitsi viikolla 52. Myös kesäkuun lopussa ja heinäkuussa voi olla tarjolla joitain koulutuksia. Kesän opinnoista voit keskustella opettajan kanssa.

Opintojen alkaminen syksyllä 2018
Uusilla opiskelijoilla, VALMA-koulutuksen jatkavilla opiskelijoilla sekä työpajatoimintaan osallistuvilla lähiopetus alkaa 6.8.2018. Opintojaan jatkavilla opiskelijoilla lähiopetus alkaa 13.8.2018. Jatkaville opiskelijoille on 1.8.2018 alkaen tarjolla itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, koulutussopimus- ja oppisopimusjaksoja työpaikoilla sekä näyttöjä.

Valman uudet opiskelijat sekä aikuisten perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat aloittavat maanantaina 13.8.2018. Avoimet opinnot käynnistyvät tarjottimen mukaan elokuussa.

1.8.2018 – 20.6.2019. Opetusta ja ohjausta on kyseisenä aikana tarjolla kaikilla viikoilla kaikkina arkipäivinä paitsi jouluna viikolla 52. Myös kesäkuun lopussa ja heinäkuussa voi olla tarjolla joitain koulutuksia, mutta opettajat ovat pääosin vapaajaksolla kyseisenä aikana.

Toteutus:

Aloittavat opiskelijat:
6.8.2018 lähiopetus alkaa aloittavilla opiskelijoilla.

Jatkavat opiskelijat: 1.8.2018 alkaen jatkaville opiskelijoille on tarjolla itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, KOS- ja opso-jaksoja, näyttöjä. Lähiopetus alkaa 13.8.2018.

Syyslomaviikko suunnitellaan opiskelijan Hoksiin viikoille 41-44, mikäli opiskelija haluaa pitää syyslomaa.

Joululoma – viikko 52 on täysin vapaa opiskelijoille ja opettajille (vapaajakso). Joululomaa voi lisäksi suunnitella yksilöllisesti myös viikoille 51 tai 1, mikäli opiskelija haluaa pitää kahden viikon joululoman.

Talvilomaviikko suunnitellaan opiskelijan Hoksiin viikoille 8-11, mikäli opiskelija haluaa pitää talvilomaa.

Tällä jaksotuksella varmistamme kattavan opetustarjonnan läpi lukuvuoden. Samalla voimme hyödyntää opettajien vapaajaksoja siten, että osalle opettajista tulee vapaajakso elo-syyskuussa ja osalle touko-kesäkuussa.

Opiskelija saa todistuksensa viimeistään kahden viikon kuluttua viimeisen arvioitavan tutkinnon osan näytöstä.
TapahtunuttaTaitaja2017 LIVE STREAM Messukeskuksesta (suora lähetys netissä) oli toiminnassa 15.-18.5.2017 opiskelijavoimin.

Kestävä kehitys

Mediastadi on mukana Vihreän lipun kestävän kehityksen ohjelmassa. Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki ja päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Mediastadi noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja pyrkii osaltaan vähentämään ympäristökuormitusta ja tukemaan opiskelijoiden osallisuutta sekä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Stadimedia

Vieraile Mediastadin mainostoimiston Stadimedian sivuilla!
Teemme sekä talon sisäisiä että ulkopuolisia projekteja.

Yhteystiedot