Peruskoulupohjainen: opintoaika 3 vuotta

Ylioppilas- tai muu 2. asteen tutkinto: opintoaika 2 vuotta

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa voit erikoistua digitaaliseen viestintään ja syventyä graafiseen suunnitteluun ja/tai ohjelmointiin. Molempia tekijöitä tarvitaan alalla, ja kaikki opettelevat perusteet myös molemmista.

Digitaalisessa viestinnässä tuotat laajasti digitaalisen median tuotteita. Keskityt verkko- ja mobiilisivustojen sisältöön, tuotantoon ja markkinointiin. Verkko-ohjelmoinnin perusteet (html, css, php ja JavaScript) sekä julkaisualustat tulevat tutuiksi. Visuaalisuus ja “nörtteys” ovat hyödyksi, ja tärkeä ominaisuus opinnoissa on innostus oppia uutta. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan verkkotuotteita ja niiden sisältöä (tekstiä, kuvaa, animaatiota, liikkuvaa kuvaa, striimausta ja ääntä) erilaisilla tekniikoilla.

Opinnot antavat laaja-alaiset perustaidot media-alan tuotteiden ja palveluluiden tekemiseen. Opintoihin kuuluvat perusteet media-alalla toimimisesta ja monipuolisten mediamateriaalien tekemisestä vaikkapa videota, valokuvaa, tekstiä ja grafiikkaa sekä ääntä yhdistelemällä.

Työelämässä digitaalisen viestinnän alalta valmistuneet ovat sijoittuneet monipuolisesti. Toimenkuva on usein graafinen suunnittelija, verkkosuunnittelija tai ohjelmoija. Linja ei ole helpoin, mutta se on tänä päivänä todella hyvä pohja-koulutus media-alalle. Digitaalinen viestintä on loistava pohja myös yrittäjyyteen ja jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Nämäkin verkkosivut ovat toteuttaneet digitaalisen viestinnän opiskelijat!