Julkaisutuotannon osaamisalan tavoitteena on kouluttaa media-alan tekijöitä, joilla on vahva, laaja-alainen perusosaaminen sekä joltakin osa-alueelta syvempää ammatillista osaamista. Opit toimimaan media-alalla ja käyttämään ajanmukaista av-kalustoa, ohjelmistoja sekä tekemään erilaisia mediajulkaisuja. Julkaisutuotannon osaamisalalla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotteita verkossa ja mobiilissa julkaistavaksi tai painotuotteeksi. Opit tekemään verkkosivuja, sovelluksia ja erilaisia painotuotteita ammattiohjelmistoilla ja -kalustolla. Opinnot sisältävät vahvan perusosaamisen videosta, äänestä, valokuvasta, animoinnista ja graafisesta ilmaisusta.

Valitsemasi osa-alue määrittelee opintojesi sisällön. Jokaiselle osa-alueelle on valmiiksi suunniteltu sopivimmat ammatilliset opinnot. Opinnot koostuvat opiskelusta oppilaitoksessa, työpaikoilla sekä itsenäisestä työskentelystä.

Koulutus antaa laajat perustaidot viestintäalan moniin erilaisiin tehtäviin. Koulutuksessa perehdytään alalla käytettäviin julkaisuohjelmiin, graafiseen suunnitteluun, kuvankäsittelyyn, valokuvaukseen, verkkojulkaisuun, videokuvaukseen ja animointiin. Painetun- ja sähköisen viestinnän työvaiheita opiskellaan käyttäen nykyaikaisia laitteita ja julkaisuohjelmia. Ohjelmistot ja materiaalit ovat pääosin englanninkielisiä, joten riittävä kielitaito on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle. Stadin ammattiopiston julkaisutuotannon osaamisalalla on tarjolla 3 erilaista osa-aluetta:

Digitaalinen viestintä (pk)

Graafinen julkaisu (pk/yo)

Valokuva (pk/yo)