Tavoite

Media-alan  ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tavoitteena on kouluttaa osaavia mediapalvelujen  ja kuvallisen ilmaisun toteuttajia, jotka työllistyvät monipuolisissa media-alan työtehtävissä. Opinnot antavat hyvät valmiudet työskennellä monipuolisella työkentällä. Opit toimimaan media-alalla ja käyttämään ajanmukaista kalustoa ja laitteistoa, ohjelmistoja sekä tekemään erilaisia mediajulkaisuja.

Valintaperusteet

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opintoihin valitaan pelkän soveltuvuuskokeen perusteella. Media- ja kuvallisen ilmaisun ala on laaja kenttä, joka sisältää useita eri ammattialueita. Soveltuvuuskokeessa hakijalta kysytään, mille erikoistumisalueelle hän opinnoissa haluaa suuntautua. Tutustu erikoistumisalueisiin ja hakuinfoon etukäteen.

Huomaa, että jotkut erikoistumisalueet ovat tarkoitettu vain yo- tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Muihin ryhmiin otetaan sekä peruskoulupohjaisia että yo-/toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneita opiskelijoita. Tarjolla on myös kaksoistutkintoon opitimoituja ryhmiä, joissa ammatilliset ja lukio-opintojen aikataulut on synkronoitu.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa medianomi (AMK):n tutkinnosta löytyy lukuisia hyviä koulutusohjelmia: esimerkkeinä mm. kulttuurituotanto, digitaalinen viestintä, graafinen julkaisu, elokuva ja televisio, animaatio, journalismi tai visuaalinen viestintä. Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto on kuvataiteilija (AMK). Teknisesti suuntautuneille henkilöille erilaiset mediatekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK:n) jatko-opinnot ovat hyvä vaihtoehto.

Yliopistossa (Aalto yliopisto, Taideyliopisto, Lapin yliopisto) voit suorittaa taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon. Kuvataideakatemiasta valmistutaan kuvataiteen kandidaatiksi ja maisteriksi. Media-alan pohjakoulutukselle hyviä yliopiston jatko-opintoväyliä löytyy esimerkiksi elokuvan ja tv:n alalta, graafisesta suunnittelusta, valo- ja äänisuunnittelusta tai kuvataidekasvatuksesta.

Media-alan osaaminen on hyvä lisä monessa muussakin ammatissa, esim. nuoriso- tai kasvatusalalla tai hoito- ja sosiaalialalla voi olla mahdollista hyödyntää mediaosaamistaan.

Opintoja voit jatkaa myös ulkomailla. Toisen asteen ammatillinen tutkinto mahdollistaa uuseisiin kansainvälisiin korkeakouluhin ja yliopistoihin. Pääsykriteerit vaihtelevat kuitenkin eri maissa ja oppilaitoksissa.