Tavoite

Media-alan  perustutkinnon tavoitteena on kouluttaa osaavia mediapalvelujen  toteuttajia, jotka työllistyvät monipuolisissa alan työtehtävissä. Opinnot antavat hyvät valmiudet työskennellä erilaisilla työkentällä. Opit toimimaan media-alalla, käyttämään ajanmukaista kalustoa ja laitteistoa, ohjelmistoja sekä tekemään erilaisia mediajulkaisuja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa medianomi (AMK):n tutkinnosta löytyy lukuisia hyviä koulutusohjelmia: esimerkkeinä mm. kulttuurituotanto, digitaalinen viestintä, graafinen julkaisu, elokuva ja televisio, animaatio, journalismi tai visuaalinen viestintä. Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto on kuvataiteilija (AMK). Teknisesti suuntautuneille henkilöille erilaiset mediatekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK:n) jatko-opinnot ovat hyvä vaihtoehto.

Yliopistossa (Aalto yliopisto, Taideyliopisto, Lapin yliopisto) voit suorittaa taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon. Kuvataideakatemiasta valmistutaan kuvataiteen kandidaatiksi ja maisteriksi. Media-alan pohjakoulutukselle hyviä yliopiston jatko-opintoväyliä löytyy esimerkiksi elokuvan ja tv:n alalta, graafisesta suunnittelusta, valo- ja äänisuunnittelusta tai kuvataidekasvatuksesta.

Media-alan osaaminen on hyvä lisä monessa muussakin ammatissa, esim. nuoriso- tai kasvatusalalla tai hoito- ja sosiaalialalla voi olla mahdollista hyödyntää mediaosaamistaan.

Opintoja voit jatkaa myös ulkomailla. Toisen asteen ammatillinen tutkinto mahdollistaa uuseisiin kansainvälisiin korkeakouluhin ja yliopistoihin. Pääsykriteerit vaihtelevat kuitenkin eri maissa ja oppilaitoksissa.