Tavoite

Media-alan perustutkinnon tavoitteena on kouluttaa osaavia mediapalvelujen toteuttajia, jotka työllistyvät monipuolisissa media-alan työtehtävissä. Opinnot antavat hyvät valmiudet työskennellä monipuolisella työkentällä. Opit toimimaan media-alalla ja käyttämään ajanmukaista kalustoa ja laitteistoa, ohjelmistoja sekä tekemään erilaisia mediajulkaisuja.

Huomaa, että jotkut osa-alueet ovat tarkoitettu vain yo- tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Muihin ryhmiin otetaan sekä peruskoulupohjaisia että yo-/toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneita opiskelijoita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattikorkeakoulujen valinnoista löytyy luontevia jatko-opintoväyliä niin av-viestintää julkaisu- kuin painotuotantoakin opiskelleille. Medianomi (AMK) tarjoaa suoran jatkumon kaikille valmistuville. Teknisesti suuntautuneille henkilöille erilaiset mediatekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK:n) jatko-opinnot ovat hyvä vaihtoehto. Media-alan osaaminen on hyvä lisä monessa muussakin ammatissa, esim. nuoriso- tai kasvatusalalla tai hoito- ja sosiaalialalla voi olla mahdollista hyödyntää mediaosaamistaan.

Valintaperusteet

Hakijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat (hyväksytysti suoritettu kielikoe) kutsutaan valintakokeeseen. Jokaisella osaamisalalla on oma soveltuvuuskokeensa. Osaamisalojen osa-alueet on jaoteltu hakuryhmiin. Hakuryhmässä kaikilla osa-alueilla on yhteinen soveltuvuuskoe. Voit osallistua maksimissaan kahden hakuryhmän kokeeseen. Tulos on voimassa kaikilla hakuryhmään kuuluvilla osa-alueilla ja hakijalle voidaan tarjota opiskelupaikkaa myös muista hakukohteista, mikäli niissä on vapaita paikkoja. (Lue lisää: Pääsykoeinfo)