Mä en usko ennenkuin oot näyttänyt!
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon kuuluu neljä näyttöä. Ensimmäinen niistä on sähköinen portfolio, jonka kasaaminen jatkuu koko opiskeluajan. Toisen vuoden keväällä lähdetään työssäoppimaan missä toteutetaan kaksi tai kolme näyttöä. Kolmantena opiskeluvuotena on jäljellä neljäs näyttö eli opinnäyte. Kaikkien näyttöjen ideana on varmistaa, että oppi on ollut oikeanlaista ja siitä jää opiskelijalle asiallinen dokumentti.


Näyttö yksi:

Digitaalinen  portfolio
Perusosaamisen näyttönä koostetaan opiskeluaikana toteutetuista
projekteista ja eri kursseilla tuotetuista materiaaleista ja töistä digitaalinen portfolio,jossa opiskelija arvioi omaa kehitystään ja oppimaansa havainnollistaen pohdintojaantuottamallaan av-materiaalilla. Tämän portfolion opiskelija esittelee perusosaamisennäytöstä vastaaville opettajilleen, joiden kanssa yhdessä arvioidaan opittuja taitoja,opiskelijan vahvuuksia ja kehittämisen tarpeita.

Vaihe 1. töiden kokoaminen
Vaihe 2. reflektointi
Vaihe 3. materiaalin esittely

Suuntautuminen vaikuttaa sisältöön mutta päämäärä on kaikilla sama: asiallinen esitys omasta osaamisesta.

Liikkuva kuva ja ääni:
Ystävädokumentti, prosessivideo tai vastaava, joka osoittaa sen, että tekijä osaa:

  • valaista, kuvata ja äänittää
  • editoida ja miksata siitä valmiin kokonaisuuden
  • tulkita käsikirjoitusta ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa

Digitaalinen viestintä:
Suunnittelee ja toteuttaa yksinkertaiset verkkosivut esim. html & css -koodauksella tai julkaisuohjelmalla. Osaa julkaista sen verkossa eri käyttötarkoituksiin.

Animaatio:
Suunnittelee ja toteuttaa animaation, jossa on sekä kuva että ääni.

Valokuvaus ja kuvankäsittely:
Valokuvauksen kurssipäiväkirja tai vastaava, joka osoittaa sen, että tekijä hallitsee järjestelmäkameran käytön ja osaa tehdä kuvankäsittelyn perussäädöt eri käyttötarkoituksiin.

Graafinen suunnittelu:
Graafisella sovelluksella toteutettu yhden sivun taittotyö esim. juliste, jossa sommitellaan kuvaa, tekstiä ja grafiikkaa ja hyödynnetään värioppia ja typografiaa

Suositeltavia vapaaehtoisia töitä portfolioon:

Värioppi: 2 työtä


Kaksi tai kolme näyttöä työssäoppisjaksolla


Työssäoppimispaikalla tehdään kaksi näyttöä. Toisen vuoden keväällä opiskelija etsii ensin työpaikan ja tutustuu sen työtehtäviin työssäoppimisjakson alussa. Sen jälkeen hän ehdottaa työssäoppimisen ohjaajalleen jotain sopivaa projektia tai työtehtävää näytöksi. Työssäoppimisen ohjaaja ja työpaikan esimies valvovat näytön ja antavat siitä arvosanan. Myös nämä näyttötehtävät kannattaa lisätä omaan sähköiseen portfolioon.


Neljäs näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla

tai tehdään laajempi opinnäyte


Opinnäytteessä kristallisoituu kaikki koulusta ja työssäoppimispaikalta saatu osaaminen.  Opinnäytetyö voi olla kahdenlainen:
a) työnäyte ja kirjallinen osio tai
b) kirjallinen osio, joka liittyy johonkin tehtäväkokonaisuuteen

Kaikista neljästä näytöstä annetaan arvosana ja myös opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Näyttöistä saat erillisen todistuksen.