Jokainen opintokokonaisuus arvioidaan näytöllä. Opintokokonaisuuden laajuus on 15 osp tai 30 osp. Näyttö on oppimistilanne, jonka lähtökohtana on sinun vahvuutesi. Sen tarkoitus on lisätä omaa ymmärrystäsi taidoistasi ja siitä, miten kehität ammattitaitoa myös jatkossa.​


Näyttöön valmistautuminen​

Opintojen alussa suunnittelet yhdessä ryhmänohjaajan/opettajan kanssa mitä tutkinnon osia opiskelet.​ Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tehdään opintojen alussa ja sitä päivitetään opintojen edetessä. ​Opiskelu tapahtuu esim. osallistumalla opetukseen, projekteihin tai työssäoppimiseen.​

Kun tutkinnon osa alkaa, saat näytön tekemiseen ohjeet. Näyttösi suunnitellaan etukäteen yhdessä opettajien kanssa. ​Opiskelet ensin tutkinnon osaan määritellyt ammattitaitovaatimukset. Sen jälkeen teet näytön, jossa osoitat osaavasi ne.​

Näyttötilanne​

Näytössä näytät, että osaat ja hallitset tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset esimerkiksi näin:
o Näytät esimerkkejä ja työnäyteitä.
o Kerrot ja kuvaat mitä olet tehnyt ja mitä osaat.
o Näytät työvaiheita.

Näyttötilanteeseen osallistuu vähintään opiskelija ja opettaja. Jos olet ollut työssäoppimassa, siihen osallistuu myös työelämän edustaja.​ Näyttö voidaan toisinaan tehdä myös osanäyttöinä. ​Joissain tutkinnon osissa näyttö voi olla myös osittain ryhmätilanne, jos ammattitaitokin on hankittu tiimityönä.

Näytön arviointi​

Näytöstä saat arvosanan 1 – 5.​ Näytössä osaaminen arvioidaan vertaamalla sinun osaamistasi ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin.​ Näyttö arvioidaan yhdessä keskustellen näyttötilanteeseen osallistuvien henkilöiden kanssa. Päätöksen arvosanasta tekee lopuksi opettaja.​ Näyttö on myös oppimistilanne. Sen lähtökohta on sinun vahvuutesi ja tarkoitus lisätä omaa ymmärrystäsi siitä, miten kehität ammattitaitoa myös jatkossa.​

Arvosanojen perusteita​

Kiitettävä 4 – 5:​
o Osaat valita tilanteeseen sopivimmat työvälineet ja -menetelmät.​
o Työsi etenee järjestelmällisesti ja sujuvasti.​
o Työn tekosi on sujuvaa myös vaihtelevissa tilanteissa​
o Otat vastuuta laajemminkin kuin omista työtehtävistäsi.​
o Kehität työtapojasi ja työympäristöäsi.​
o Hankit lisätietoa ja teet ratkaisuja itsenäisesti (ymmärrät myös, jos tilanteessa pitää kysyä asiantuntijan neuvoa.)​

Hyvä 3:
o Työvälineiden valintasi ja käyttö on omatoimista.​
o Työsi etenee omatoimisesti ja sujuvasti vaiheesta toiseen. ​
o Huolehdit annettujen työtehtävien tekemisestä loppuun.​
o Hankit ja käytät työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti (ymmärrät myös, jos tilanteessa pitää kysyä asiantuntijan neuvoa).​

Tyydyttävä 1 – 2:​
o Tarvitset työvälineiden valinnassa ja käytössä ajoittain tukea ja ohjausta.​
o Tarvitset työn etenemisessä ajoittain tukea ja ohjausta​
o Tarvitset työhön tarvittavan tiedon hankinnassa ja soveltamisessa ajoittain tukea ja ohjausta.​

Mistä saat tarvittavat tiedot​

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat Stadin ammattiopiston media-alan ja kuvallisen ilmaisun opetussuunnitelmassa.​

Jos hankit osaamisen opetuksen kautta, voit tutustua tutkinnon osan esimerkkinäyttöihin, joissa kerrotaan, miten opetus niihin sinut valmentaa. ​Osallistu näyttöinfoihin ja seuraa tiedotusta.​ Voit aina kysyä! Tietoa saat tutkinnon osan opettajilta ja tutkinnon osan näyttövastaavalta.