Tuotantosäännöt

  1. Kaikissa tuotannoissa täytyy olla nimetty opettaja, joka tietää, mistä on kyse, mitä kalustoa ja ketkä käyttää.
  2. Jos kyseessä on johonkin kurssiin tai oppitunteihin liittyvät tehtävät, joihin kalustoa tarvitaan ko. opettaja vastaa sen käytöstä/käyttäjistä.
  3. Jos tuotanto ei liity mihinkään meneillään olevaan opintokokonaisuuteen, siitä tehdään tuotantohakemus, joka hyväksytään taikka hylätään tuotantotiimin kokouksessa. Ei villejä tuotantoja!

Keskustele tuotannosta ensin ammattiaineen opettajasi kanssa. Voit osallistua ylimääräisiin tuotantoihin vain, jos sinulla ei ole yhtään täydennettävää opintorekisterissäsi. Koulun opiskelijana sinulla tulee olla siihen asti määritellyt opintosuoritukset suoritettuina, jotta voit tehdä “omia” tuotantoja. Myös työryhmässä toimiminen edellyttää, että olet suorittanut opintosi suunnitellusti.Tuotantoja ovat myös valokuvaajien kuvauskeikat, äänen lainat, studioiden käyttö: ääni, valokuva, elokuva ja animaatio.

Varmista laitteiden saatavuus kalustovarastosta. Tarkista studiotilojen, luokkien, tietokoneiden varaukset lukujärjestyksistä.Tee ja täytä tuotantoon soveltuvat tuotantodokumentit, kokoa ne nk. tuotantosuunnitelmakansioon (kustannusarviokansio) ja varaudu esittelemään se tuotantokokouksessa tiistaina klo 12:30. Tuolloin teet pitching-tyyppisen esittelyn. Tuotannoista vaaditaan seuraavia dokumentteja, riippuen tuotannosta:

Avustajasopimus
Kuvaus- ja julkaisulupa
Kuvauspaikkalupa
Näyttelijäsopimus
Musiikin käyttölupa
Tuotantosuunnitelma
Valokuvauksen tuotantosuunnitelma

Aikataulu (KAIKKI)
Kalustovarauslista Trailista(KAIKKI)
Työryhmälista rooleinen ja yhteystietoineen
Lupalaput ja nimilistat liittyen lupiin.(vkl, autonkäyttö; vahtimestarin kopista)
Sopimukset: Esiintyjä/avustajasopimus, näyttelijasopimus
Budjetti eriteltynä
Käsikirjoitus
Julkaisukanavat
Kuvausformaatti

Lähetä koulutuspäällikölle TULOSTETTUNA 2 viikkoa ennen tuotantoa keskiviikkoon klo 15:00 mennessä. Jos kyse suuresta tuotannosta, varaa 2 viikkoa tuotantohakemuksen käsittelyyn, jotta ehdit saamaan vastauksen ennen suunniteltua tuotantoa.

Studiovarauksiin tarvitset suoritetun studioajokortin. Jos opintosi eivät ole edenneet suunnitellun (3v) opintosuunnitelman mukaisesti, sinun tulee suorittaa äänen ja valokuvan studioajokortti uudestaan. Animaatiostudion käyttöön sinulla tulee olla opettajan suositus. Opettajista koostuva tuotantotiimi käsittelee tuotantoehdotukset viikoittain. Tuotantokokouksessa esittelet tuotantosi.

Ammattilaiskalusto käyttöön: opettele perusasiat
Koulun valo-, ääni-, ja kuvaus -kalusto on ammattilaisten käyttöön suunniteltua. Kalustolainauksissa käytetään kalustovarausjärjestelmää.Kalustovarausjärjestelmässä opiskelijat voivat tehdä kalustovarauksia. Varaukset hyväksyy kalustomestari tai ohjaava opettaja. Kalustoa voi varata omiin tuotantoihin, kun on saanut hyväksynnän tuotannolle. Kalustovaraustunnuksen saat kalustomestarilta. Kalusto palautetaan niille kuuluvissa laatikoissa ja laukuissa, varmista ETTÄ KAIKKI OSAT OVAT MUKANA.

Kesällä ei tehdä koulun tuotantoja
Kalustovarasto on kiinni kesäkuusta koulun alkamispäivään. Kuvaus- ja äänitys -kalustoa ei lainata kesällä.

Onko työryhmässä koulun ulkopuolisia ihmisiä?
Toimita koko työryhmän nimilista yhteystietoineen kouluisännälle ja kerro minä päivinä ulkopuoliset tekevät töitä tuotantoosi koulun tiloissa. Kouluisäntä tekee heille avaimet ilmoitetuille päiville. Lyhyet vierailut merkitään aulassa olevaan vieraskirjaan.

Miten tilavaraus tehdään?
Ison elokuvastudion, valokuvastudion ja auditorion varauksia hoitaa kouluisäntä. Muiden tilojen varauksia hoitavat ammattiaineen opettajat.

Onko tilojen käytössä rajoituksia?
Tiettyjä tiloja pääsee käyttämään vasta kun tietyt opinnot ovat  suoritettu.

Mistä näkee onko tila varattu?
Tarkista lukujärjestykset ja kysy vahtimestarilta.

Miten koulun pakettiauto varataan ja tankataan?
Pakettiauton varauskirja (ja lupalaput) on kouluisännällä. Kaikista ajoista täytetään autossa olevaa ajopäiväkirjaa. Auto tankataan diesel-kortilla, jolla ei voi ostaa mitään muuta. Pysäköinti- ja muut sakot maksaa auton lainaaja.

Tuotantokännykkä
Tuotannon ajaksi on mahdollista saada tuotantokännykkä kouluisännältä.

Kuvaukset koulun ulkopuolella?
Hanki kirjallinen kuvauslupa tilan haltijalta.Tiedota asukkaille kuvauspäivät ja -ajat esim. Ilmoitustaululla. Pahoittele jo etukäteen aiheuttamaasi häiriötä. Siivoa jälkesi.

Missä ja milloin syödään?
Koulun keittiö voi antaa mukaan kuvauksiin ruokaa, joten sovi heidän kanssaan kenttäruokailusta. Jos tuotanto on koulutehtävä, koulu tarjoaa lounaan. Jos kyseessä on oma tuotanto, gatering- rahoitus riippuu tuotantokokouksen päätöksestä, rahoitetaanko tuotantoa laisinkaan. Suosittelemme sponsorien käyttämistä.

Saako koululla työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin?
Arkisin klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin tapahtuvaan työskentelyyn tarvitaan erikoislupa. Täytä sitoumus, jolla vastaat aiheuttamistasi hälytyksistä tai vahingosta.

Mitä tulee huomioida iltatyöskentelyssä?
Tiettyjen ovien auki jättäminen aiheuttaa varashälytyksen ja paikalle tulee vartija. Lasku väärästä hälytyksestä on 50-400 euroa, jonka maksaa hälytyksen aiheuttanut henkilö. Sulje aina ulko-ovi ja lähtiessäsi viimeisenä myös luokan ovi.

Ilta- ja viikonlopputyöskentelyä varten tarvitset erillisen luvan. Tuotannosta vastaava ilmoittaa myös sitoumuslomakkeessa talossa vierailevien ja muiden työryhmäläisten nimet. Kaikkieni talossa olevien on oltava myös listassa.

Kaikki varkaustapaukset ja koulun omaisuuden luvattomat käyttöönotot ilmoitetaan poliisille
Arabianrannan oppilaitokset ovat varkaiden kiinnostuksen kohteena. Älä pidä ovea auki tuntemattomille. Kun käyt keikalla, niin palauta kalusto aina yöksi kouluun tai muuhun lukittuun tilaan. Älä jätä koulun pakuun mitään varastettavaa.