Työssäoppimisjakson pituus on 30 osp. Se alkaa toisen vuoden opiskelijoilla kevätlukukaudella jaksossa 4 ja jatkuu syksyllä . Kouluun palataan jakson 2 ensimmäisenä päivänä. Yo-pohjaisella tehostetuotanto ja AV-tuotanto, Games and animation ja valokuvalinjalla  -linjalla työssäoppiminen on keväällä opintojen lopussa.

Kevään 2016 to-ajankohta 29.3-4.6.2016
Syksy (opetuslautakunta ei ole vahvistanut päivämääriä ens syksyltä)
n. 10.8 – 24.10.2016

Ryhmä E 7.1.2015-2.6.2016

Työssäoppimaan voi lähteä kun kaikki opinnot on suoritettu hyväksytysti. Myös kaikki toteutussuunnitelmissa olleet atto-aineet tulee olla suoritettuna. Kesätöiden sijoittamisesta työssäoppimisjaksolle keskustele työssäoppimisen ohjaajasi kanssa.

Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Lue lisää kansainvälisyys-linkistä.


Tosiduunit alkavat toisen vuoden keväällä

Työssäoppimispaikka etsitään ensisijaisesti itsenäisesti. Jokaiselle luokalle on nimetty työssäoppimisen ohjaaja, joka voi mahdollisesti auttaa. Osallistu tunneille jaksolla 3, niin tiedät enemmän. Työpaikkoja kannattaa tiedustella kavereilta, vanhemmilta, sukulaisilta tai muilta opiskelijoilta. AV-alan messuilla on usein myös paikallisia ammattilaisia esittelemässä toimintaansa. Tee käyntikortti ja laita jakoon. Av-alan työtilaisuuksia Facebookin ryhmästä voi myös löytää harjoittelupaikan..

Työssäoppimisen suunnittelu
Voit työskennellä eri työssäoppispaikoissa ja tehdä välillä vaikka vähän kesätöitä. Jos menet samaan yritykseen palkalliseen kesätyöhön, yritys vastaa vakuutuksista ja palkasta. Jos työssäoppiminen on opetussuunnitelman mukaista ja oppilaitoksen välillä on tehty puitesopimus, opiskelijan ja työpaikan välinen sopimus sekä oppimistehtävät, niin opiskelija on vakuutuksen piirissä.

Missä syödään?
Oppilaitos maksaa opiskelijalle ruokarahaa työssäoppimispäiviltä

Työssäoppimisjakson esitys koululla on heti jakson 2 alussa
Työssäoppimisjaksolta palataan kouluun jakson 2alussa. Jakson ensimmäisellä täydellä viikolla pidetään työssäoppismisesitykset aakkosjärjestyksessä auditoriossa. Auditoriotekniikkaa voi tulla testaamaan klo 8.30 alkaen ja ensimmäinen esitys alkaa klo 8.45.

Jokainen työssäoppimassa ollut opiskelija valmistelee työpaikastaan puolen tunnin esityksen, joka sisältää havannoivaa materiaalia työtehtävistä. Voit tehdä power-point –esityksen, näyttää yrityksen web-sivuja tai dvd-tuotantoja. Esitys kannattaa valmistella työssäoppimispaikalla, jotta siihen liitettävät materiaalit ovat helposti saatavilla.

Täydennä ateriakorvauslomakkeet tietokoneella ja palauta työssäoppimisen ohjaajalle. Käsin täytetyt lomakkeet eivat kelpaa.

Osaaminen osoitetaan näytöillä
Työssäoppimispaikalla suoritetaan 3 näyttöä. Täältä löydät yhteisen näyttösuunnitelman.

Opiskelija tekee henkilökohtaisen tarkemman näyttösuunnitelman, jossa näyttö ja tehtävät kuvataan tarkemmin ja hyväksyttää sen työssäoppimisen ohjaavalla opettajalla ennen näytön suorittamista. Näytöissä työnantaja, opiskelija ja opettaja arvioivat yhdessä työprosessin, -tehtävän ja työn perustana olevan tiedon hallintaa. Työturvallisuus ja ydinosaaminen arvioidaan myös omana kokonaisuutenaan. Lopullinen arvosana syntyy arviointikeskustelussa työssäoppimisjakson loppupuolella.

Asiaa yrityksille
Työnantajille työssäoppiminen on maksutonta ja opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen toimesta (opiskelijan tapaturmavakuutus). Työssäoppijan työaika seuraa työpaikan työaikaa. Normaali työaika on 37,5 työtuntia. Työssäoppiminen kestää 20 vko ja on 30 osaamispisteen laajuinen.

Jokainen opiskelija saa työssäoppimispaikalla henkilökohtaisen työssäoppimisen ohjaajan, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijaa.

Mitä yritys tarvitsee voidakseen ottaa työssäoppijan harjoitteluun?
Työnantaja järjestää opiskelijalle työpisteen ja -välineet ja tarvittavan ohjauksen.
Työpaikkaohjaaja koulutuksia järjestetään Stadin ammattiopistossa.

Sopimukset ja palkka
Työssäoppimisesta tehdään sopimus yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Sopimuspalaveri pidetään ennen työssäoppimisen aloitusta tai kun opiskelija on aloittanut työpaikassaan. Palaverissa sovitaan ohjauksesta ja työssäoppijan tehtävänkuvasta yrityksessä sekä käydään muut yleiset asiat läpi. Työssäoppimisesta ei pääsääntöisesti makseta palkkaa eikä tehdä työsopimusta, mutta sekin on mahdollista mikäli työnantaja näin haluaa. Yritys voi halutessaan myöntää stipendejä oppilaille työssäoppimisjaksolta. Tämän lisäksi oppilaalle voidaan esim. tarjota lounasetu työpaikalla.


Dokumentteja

Työaikaseuranta
Nayton_arviointi
TO-arviointi

Ateriakorvauspohja-2017

Opiskelijan_sopimus

Puitesopimus