Työssäoppimisjakson pituus on 30 osp eli noin 20 viikkoa. Työssäoppimaan voi lähteä kun kaikki opinnot on suoritettu hyväksytysti. Myös kaikki toteutussuunnitelmissa olleet yhteiset aineet tulee olla suoritettuna. Kesätöiden sijoittamisesta työssäoppimisjaksolle keskustele työssäoppimisen ohjaajasi kanssa.

Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Lue lisää kansainvälisyys-linkistä.


Tosiduunit alkavat
Työssäoppimispaikka etsitään ensisijaisesti itsenäisesti. Jokaiselle luokalle on nimetty työssäoppimisen ohjaaja, joka voi mahdollisesti auttaa. Työpaikkoja kannattaa tiedustella kavereilta, vanhemmilta, sukulaisilta tai muilta opiskelijoilta. AV-alan messuilla on usein myös paikallisia ammattilaisia esittelemässä toimintaansa. Tee sähköinen portfolio, johon voit laittaa hakemuksestasi linkin. Alan työtilaisuuksia Facebookin ryhmästä voi myös löytää harjoittelupaikan.

Työssäoppimisen suunnittelu
Voit työskennellä eri työssäoppispaikoissa ja tehdä välillä vaikka vähän kesätöitä. Jos menet samaan yritykseen palkalliseen kesätyöhön, yritys vastaa vakuutuksista ja palkasta. Jos työssäoppiminen on opetussuunnitelman mukaista ja oppilaitoksen välillä on tehty puitesopimus, opiskelijan ja työpaikan välinen sopimus sekä oppimistehtävät, niin opiskelija on vakuutuksen piirissä.

Missä syödään?
Oppilaitos maksaa opiskelijalle ruokarahaa työssäoppimispäiviltä. Sinun tulee täyttää ateriakorvaushakemus jokaiselta kuukuaudelta. Linkki siihen on tässä alla. Täydennä ateriakorvauslomakkeet tietokoneella ja palauta työssäoppimisen ohjaajalle. Käsin täytetyt lomakkeet eivat kelpaa.

Osaaminen osoitetaan näytöillä
Työssäoppimispaikalla suoritetaan näyttö. Opiskelija tekee henkilökohtaisen tarkemman näyttösuunnitelman, jossa näyttö ja tehtävät kuvataan tarkemmin ja hyväksyttää sen työssäoppimisen ohjaavalla opettajalla ennen näytön suorittamista. Näytöissä työnantaja, opiskelija ja opettaja arvioivat yhdessä työprosessin, -tehtävän ja työn perustana olevan tiedon hallintaa. Työturvallisuus ja ydinosaaminen arvioidaan myös omana kokonaisuutenaan. Lopullinen arvosana syntyy arviointikeskustelussa työssäoppimisjakson loppupuolella.

Asiaa yrityksille
Työnantajille työssäoppiminen on maksutonta ja opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen toimesta (opiskelijan tapaturmavakuutus). Työssäoppijan työaika seuraa työpaikan työaikaa. Normaali työaika on 37,5 työtuntia.

Jokainen opiskelija saa työssäoppimispaikalla henkilökohtaisen työssäoppimisen ohjaajan, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijaa.

Mitä yritys tarvitsee voidakseen ottaa työssäoppijan harjoitteluun?
Työnantaja järjestää opiskelijalle työpisteen ja -välineet ja tarvittavan ohjauksen.
Työpaikkaohjaaja koulutuksia järjestetään Stadin ammattiopistossa.

Sopimukset ja palkka
Työssäoppimisesta tehdään sopimus yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Sopimuspalaveri pidetään ennen työssäoppimisen aloitusta tai kun opiskelija on aloittanut työpaikassaan. Palaverissa sovitaan ohjauksesta ja työssäoppijan tehtävänkuvasta yrityksessä sekä käydään muut yleiset asiat läpi. Työssäoppimisesta ei pääsääntöisesti makseta palkkaa eikä tehdä työsopimusta, mutta sekin on mahdollista mikäli työnantaja näin haluaa. Yritys voi halutessaan myöntää stipendejä oppilaille työssäoppimisjaksolta. Tämän lisäksi oppilaalle voidaan esim. tarjota lounasetu työpaikalla.


Dokumentteja

Ateriakorvauspohja 2019
Ateriakorvauspohja 2018
Koulutussopimus
Koulutussopimuksen liitteet
Nayton arviointi
Työssäoppimisen arviointi
Työaikaseuranta