Peruskoulupohjainen: opintoaika 3 vuotta

Ylioppilas- tai muu 2. asteen tutkinto: opintoaika 2 vuotta

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa valokuvaopinnot antavat laaja-alaiset perustaidot media-alan tuotteiden ja palvelujen tekemiseen. Opintoihin kuuluvat perusteet media-alalla toimimisesta ja monipuolisten mediamateriaalien tekemisestä vaikkapa videota, valokuvaa, tekstiä ja grafiikkaa sekä ääntä yhdistelemällä.

Valokuvaopinnoissa perehdytään valokuvan eri osa-alueisiin, kuten henkilökuvaukseen, dokumentaariseen kuvaan,
studiokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Valokuvaosaamista täydennetään nykypäivänä yhä tärkeämmän liikkuvan kuvan osaamisen kautta.

Valokuvaa käsitellään eri medioiden teknisten ja sisällöllisten erityispiirteiden kautta. Opiskelu tapahtuu pääosin projekteissa ja erilaisissa yhteistyökuvioissa. Alalla työskentelevältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta, visuaalista silmää ja kykyä toimia luovasti muuttuvassa mediamaailmassa omaa osaamista kehittäen.