Peruskoulupohjainen: opintoaika 3 vuotta

Ylioppilas- tai muu 2. asteen tutkinto: opintoaika 2 vuotta

Visuaalisia tehosteita voi opiskella osana media-alaa. Opinnot antavat paitsi laaja-alaiset perustaidot media-alan tuotteiden ja palvelujen tekemiseen, myös syventävät taidot toimia mm. mainonnan, elokuvien ja televisio-ohjelmien parissa. Opintojen aikana toteutetaan useita työelämälähtöisiä projekteja, joissa tuotetaan mediamateriaalia erilaisiin käyttötarkoituksiin mm. videota, valokuvaa, tekstiä, grafiikkaa ja ääntä yhdistelemällä.

Visuaalisissa tehosteissa keskitytään varsinkin elokuvien jälkituotantoon. Kahden vuoden intensiivisten opintojen aikana tehdään ammattikalustolla runsaasti lyhyitä videotuotantoja, joissa sovelletaan erilaisia tehostetuotannon tekniikoita. Opiskelu aloitetaan tutustumalla monipuolisesti media-alan perusteisiin, kuten kuvaan, leikkaukseen, valaisuun ja ääneen. Ammattitaitoja opitaan ryhmissä tekemällä ja toteuttamalla mm. yhteistyö- ja asiakasprojekteja. Perusteiden jälkeen opinnoissa keskitytään liikkuvan kuvan tehostesuunnitteluun ja –tuotantoon, jossa työvälineitä ovat ammattitason editointi- ja efektointiohjelmat. Tehostetuotannon opiskelijoista valmistuu jälkituotannon ammattilaisia, joiden erikoistumisaloja työelämässä voivat olla esimerkiksi trikkityöskentely, videografiikka tai 3D-tuotannot. Visuaalisten tehosteiden opiskelijoita toimii varsinkin televisiomainonnan ja elokuvien parissa leikkaajina, värimäärittelijöinä, kuvankäsittelijöinä ja kuvateknikoina.